cv

Mijn middelbare schooltijd was op het Stedelijk Gymnasium te ‘s-Hertogenbosch. Hierna ben ik fysiotherapie gaan studeren, met het oog op dierfysiotherapie, wat daarna volgde. Toch bleek het ook voldoening te geven om mensen te behandelen en ben ik me daarin verder gaan specialiseren. Met de opleiding geriatrie-fysiotherapie (fysiotherapie voor de oudere mens) en diverse cursussen (o.a.medical taping en Dry-Needling) en het bijwonen van diverse symposia heb ik ondertussen een brede kennis op het gebied van fysiotherapie verkregen. Omdat ik toch nog iets miste ben ik een acupunctuuropleiding gaan volgen bij Qing-bai, inclusief stage in China. Dit gaf mij een meer holistische visie en hiermee kon ik met naaldjes aan de slag. Dit valt prima te combineren met fysiotherapie en hiermee kan ik mensen ook met een bredere aanpak helpen, met name op het gebied van (langdurige) pijnklachten.

In de dierfysiotherapie heb ik een aantal jaren bijscholingen voor de vereniging georganiseerd (en dus ook bijgewoond). Daarnaast heb ik zelf interessante bijscholingen gevolgd, met name Dry-Needling opleiding (voor paarden) en daarnaast de dissectie en biomechanica van Equine Studies (http://www.equinestudies.nl) waren erg interessant. (Dissectie is 3 dagen lang stap voor stap kijken hoe een paard wordt ontleed. Alle spieren en botten van dichtbij bekijken is toch echt anders dan een anatomieboek. Biomechanica is hoe het paard beweegt). Ook de seminars van Sharon May Davis zijn een aanrader om je kennis te verbreden.

Tevens ben ik verbonden als gastdocent aan de ICPBC bitfit-opleiding van Natascha van Eijk (https://www.icpbc.com) De meest complete en holistische opleiding, waarbij naast het bit ook het gehele paard aan bod komt.