Werkwijze

   Werkwijze

Samen met u bespreek ik allereerst het doel van de drukmeting, vervolgens een kort vraaggesprekje over
de mogelijke klachten van ruiter en/of paard.

Ik bekijk het paard in stand, controleer op spierspanning,beweeglijkheid en pijnlijkheid van met name wervelkolom en bekken.
(dit is geen uitgebreid fysiotherapeutisch onderzoek, maar een screening).

Ik test de ruiter op een bok, zowel met als zonder zadel. Zodat ik een beeld heb van de scheefheid van ruiter en zadel.
Hierbij kijk ik ook naar de symmetrie, de beweeglijkheid van de lendenwervels en de coordinatie van de spieren.

Hierna een drukmeting van de ligging van het zadel in stilstand. Paarden hebben over het algemeen in stilstand een andere houding
dan tijdens het rijden (denk b.v. aan de aanspanning van buikspieren en het basculeren) hierdoor kan een zadel in stilstand  niet optimaal liggen, maar tijdens het rijden toch goed uitpakken.

Dan test ik de combinatie in het algeheel, stap/draf/galop, links en rechtsom. Bij specifieke vragen bv een verminderde travers linksom vergeleken met rechtsom, kan dit op aanvraag ook uitgetest worden). Evt kunnen er meerdere zadels vergeleken worden. Of het effect van een zadelonderlegger gemeten worden.

Hierna bespreken we aan de hand van de beelden wat de conclusie is. Mogelijkheden zijn dat de ruiter doorgestuurd wordt naar een flexchair-ruitertraining, (ik werk samen met Ada Wouters en Saskia Heijkants). Het zadel kan aangepast moeten worden door uw eigen zadelmaker. Ook kan het zijn dat het paard nagekeken/behandeld moet worden (dierenarts/osteopaat/fysiotherapeut). Bij aanpassingen is het raadzaam om na 3-6 maanden een controle-meting uit te voeren. De gegevens worden vastgelegd in het digitaal patientendossier en meegegeven aan de klant op een USB, waardoor deze zelf met de zadelmaker kan overleggen, wat en waar de aanpassing moet plaatsvinden. (Of instructeur) De check-up zal 1-1,5 uur duren en kan mogelijk op locatie plaatsvinden of op thuislokatie ‘de Beemdhoeve’ te Helvoirt.

Controle Afhankelijk van de aanpassing wordt opnieuw gemeten, dit wordt vergeleken met de vorige opname en de verschillen/vooruitgang wordt geanalyseerd en besproken. De gegevens worden bijgehouden in de administratie en bijgezet op de USB van de klant. Een controlemeting neemt minder tijd in beslag dan een algehele check-up.