Teugeldrukmeting, waarom?

De basis van het paardrijden is het ontwikkelen van je eigen gevoel.
De ene ruiter heeft dit van nature en kan dit heel makkelijk aanvoelen en corrigeren, de andere ruiter heeft hier duidelijk meer moeite mee. Dit kan te maken hebben met aanleg, dat heeft de ene ruiter gewoon meer dan de andere. Maar het kan ook te maken hebben met verschillende leerstijlen. De ene ruiter kan woorden goed omzetten naar gevoel, de andere ruiter kan dit makkelijker met een plaatje. Ik merk bij drukmetingen dat veel ruiters met visuele feedback zichzelf makkelijker kunnen corrigeren. Denk bijvoorbeeld aan ‘iets meer druk pakken’ wat doe je dan eigenlijk? Pak je 200 gram, 2 kg, 5 kg?

teugeldrukmeter

Om dit veel inzichtelijker te maken en je bewust te maken is de teugeldrukmeter een handig hulpmiddel. De teugeldrukmeter is een kleine sensor in een ovaal zwart kastje, dat je vastmaakt tussen de teugels en het bit, deze is verbonden met een app op je telefoon. De teugeldrukmeter geeft tijdens het rijden live feedback, waardoor je meteen ziet hoeveel kilo druk je in je handen hebt. Daarnaast kan je kijken of je evenveel druk in je linker- als je rechterhand hebt. Het is alleen vrij lastig om dit zelf te bekijken tijdens het rijden. Het is makkelijker als je een tweede persoon hebt die de telefoon vasthoudt en de feedback doorgeeft.

teugeldrukmeting tabel


Aangezien dit altijd een momentopname blijft, vind ik de samenvatting achteraf en de grafiek belangrijk. Hoe is de teugel symmetrie? Zit er veel verschil tussen links en rechts? Dit wil ik als eerste zo symmetrisch mogelijk krijgen. Mocht hier veel verschil in zitten, dan ben ik heel benieuwd naar de oorzaak hiervan? Kan de ruiter los van het paard wel gelijke druk aannemen? Zie ik bijzonderheden in de bewegingen van het paard? Ik observeer ook het paard tijdens het rijden, zit daar een groot links/rechts verschil in?

teugeldrukmeting grafiek

Daarna kijk ik naar de grafiek. Zitten daar veel hoge pieken in? Klopt dit met je gevoel tijdens het rijden? (Als je paard hoest of schrikt kan dit bijvoorbeeld ook een piek geven). Als het een rijtechnisch probleem (lees ruiterprobleem) is, dan wil ik proberen die hoge pieken minder hoog te krijgen, dat is namelijk ook vooruitgang. Ook kijk ik naar de basisaanleuning, hoe vaak hangt de teugel echt slap? Ideaal gezien wil ik dat de ruiter een lichte verbinding houdt(bv 200-300 gram), zodat er aanleuning blijft. Met een stabiele aanleuning kunnen hulpen vaak fijner gegeven worden.

Idealiter wil ik altijd meerdere metingen doen over een aantal weken/maanden,
hiermee is het beeld betrouwbaarder en kan ik de vooruitgang beoordelen. Wat is bijvoorbeeld normaal bij deze paard-ruitercombinatie? Als ik dat weet dan weet ik ook wanneer het beeld niet klopt. Een eventuele kreupelheid of andere blessure kan namelijk ook een ander beeld van de teugeldruk geven. Meestal voelt de ruiter dit ook tijdens het rijden, maar met de gegevens van de sensor is dit meer objectief te monitoren.

Daarnaast kan het ook zijn dat het ene paard beter loopt met iets meer aanleuning en het andere paard dit juist niet fijn vindt. Daarnaast zijn er ook ruiters die graag met meer druk rijden en ruiters die de teugels het liefste los hangen. Het is dus een puzzel van het soort ruiter en het type paard en vervolgens is het ook nog een momentopname. Een teugeldrukmeting is dus vooral een hulpmiddel om je eigen gevoel te ondersteunen, een middel om een langere tijd de combinatie te volgen en een methode om gevoel meetbaar te maken met cijfertjes of gewoon leuk om een keertje uit te proberen om te kijken wat het je brengt.