Thermografie

Thermografie is een contactloze meetmethode waarbij men de temperatuur in kaart brengt.
Dit gebeurt met een thermografische camera: een camera die is uitgerust
met een optiek voor infrarood (normaal glas filtert IR-straling) en een detector
die de golflengte analyseert. (wikipedia)

Hiermee zijn dus temperatuursverschillen in bijvoorbeeld pezen te zien.
De kunst zit hem in het interpreteren van de thermofoto’s.
Wat is normaal en wanneer is er sprake van een afwijking?
Om een goed beeld te krijgen is het voor mij noodzakelijk om
minimaal 2 meetmomenten te hebben (bijvoorbeeld voor en na het rijden)
en de thermografie te combineren met mijn kennis
als dierfysio.
Doordat thermografie makkelijk op afstand is uit te voeren
en de camera’s steeds beter en betaalbaarder worden wordt dit een steeds haalbaardere optie.
Thermografie kan een belangrijke bijdrage leveren in het blessurepreventie,
aangezien pezen vaak al langer afwijkingen vertonen, voordat de echte blessure ontstaat.
Voor goede diagnostiek is echter nog wel een echo nodig
(wat is precies de schade? op welke plaats? hoe groot is de schade).
Met thermografie is de blessure wel op te volgen in het herstel.
Misschien een aanrader als u meerdere sportpaarden bezit? Om deze periodiek te laten scannen?